src='http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.3.2/jquery.min.js' type='text/javascript'/>

Τρίτη, 26 Ιουλίου 2011

Η Συνωμοσία της Πυρίτιδας


Οποιαδήποτε ομοιότητα με πρόσωπα και καταστάσεις είναι εντελώς συμπτωματική.
 
Αν επεριμένετε, που τον τίτλο, κάτι που να έσιει σχέση με τα κοντέινερ στο Μαρί, έννα σας απογοητεύσω. Η ιστορία τούτη όμως εν αρκετά ενδιαφέρουσα. Αφορά το πρόσωπο που κρύφκεται πίσω που το εικονίδιο που χρησιμοποιώ στο προφίλ μου τζαι τες μάσκες που βλέπετε σε αρκετές διαδηλώσεις σε ούλλον τον κόσμο. Η μάσκα απεικονίζει το πρόσωπο ενός εγγλέζου συνωμότη, του Guy Fawkes (1570-1606), που έγινε σύμβολο των εξεγέρσεων κατά της εξουσίας σε ούλλον τον κόσμο. Ενός επαναστάτη που επροσπάθησε να ανατινάξει το παλάτι του Γουέστμίνιστερ, που στεγάζει το βρετανικό Κοινοβούλιο, μια μέρα που ο βασιλιάς Ιάκωβος `Α (James) της Αγγλίας ήταν να φκάλει λόγο σε μια διευρυμένη συνέλευση της Βουλής των Λόρδων τζαι της Βουλής των Κοινοτήτων. Μαζί με το βασιλιά, θα εξαφανίζουνταν σε μια μεγαλειώδες έκρηξη ούλλοι οι βουλευτές, η βασιλική οικογένεια, οι κεφαλές της εκκλησίας τζαι η τοπική αριστοκρατία. Αποκαλέσαν το σχέδιο Συνωμοσία της Πυρίτιδας. Ο Guy Fawkes, προφανώς, απέτυχε να ανατινάξει το παλάτι, αλλά έγινε θρύλος…
Βρισκούμαστε στα τέλη του 16ου αιώνα. Στην Ευρώπη, προτεστάντες τζαι καθολικοί μάχουντε για επικράτηση. Η Ιταλία, ήταν αποδυναμωμένη τζαι αποσύρθηκε στα σύνορα της. Η Ισπανία ήταν το τελευταίο μεγάλο οχυρό των καθολικών, ενώ που την άλλην παράταξη, η προτεσταντική Ολλανδία εδυνάμωνε τζαι επροσπαθούσε να επιβληθεί στην Ευρώπη τζαι να συντρίψει την Ισπανία (Ογδοηκονταετής Πόλεμος). Η Βρετανία, αν τζαι ήταν σε πόλεμο με την Ισπανία, εν είσιε στρατό στην ηπειρωτική Ευρώπη. Είσιε τα δικά της, εσσωτερικά προβλήματα. Οι προτεστάντες είχαν την εξουσία τζαι αρκέψαν να καταπιέζουν τους καθολικούς στη χώρα με βάρβαρους τζαι τυραννικούς τρόπους: μαζικές εκτελέσεις, κατάσχεση περιουσιών, εκδίωξη που αξιώματα. Ο βασιλιάς, έθελεν «όλοι οι παπιστές να εκδιωχθούν από την Αγγλία».Οι καθολικοί εδημιουργήσαν στρατό στην Ιρλανδία που ήταν συγκεντρωμένος ο παραπάνω πληθυσμός τους τζαι εξεκινήσαν συγκρούσεις (που κατά κάποιο τρόπο συνεχίζουνται ως σήμερα).
Ο Guy Fawkes, όντας καθολικός, έβλεπεν τούτην την αδικία που μωρό. Ο κυβερνήτης της περιοχής του, ο διευθυντής του σχολείου του τζαι καμπόσοι φίλοι της οικογένειας εβρεθήκαν στα μπουντρούμια για τες καθολικές τους θέσεις. Έτσι, μόλις ετέλειωσε το σχολείο επήε στρατιώτης στον πόλεμο. Μόλις ηττήθηκε ο καθολικός στρατός στην Ιρλανδία, κάποιοι στρατιώτες (ανάμεσα τους τζαι ο Fawkes) επήαν να βοηθήσουν την Ισπανία. Μέσα που τες μάχες, ο Fawkes που στρατιώτης έγινε σιγά σιγά διοικητής. Όπως τον επεριγράφαν, ήταν άνθρωπος της δράσης, με στρατηγικές γνώσεις, ικανός τόσο για διανοητική συζήτηση όσον τζαι για φυσική σύγκρουση. Το 1603, εξεκίνησε να ψάχνει βοήθεια για καθολική επανάσταση στην Αγγλία, με τον βασιλιά Φίλιππο `Γ της Ισπανίας να του αρνείται. Έτσι, επήε στην Αγγλία μόνος του τζαι άρκεψε να ψάχνει συνεργάτες.
Τζαι αφού όποιος ψάχνει, βρίσκει, ο Fawkes εκατάφερε να έβρει άλλους τέσσερεις συνεργάτες (ή συνωμότες, αν προτιμάτε). Πιο μετά, όταν εσυλληφθήκαν, ο βασιλιάς έβαλε στη συνωμοσία 12 άτομα. Κάποιοι που τούτους εβοηθήσαν τους, κάποιοι εδιαρρεύσαν πληροφορίες τζαι κάποιοι εν είχαν καμιάν απολύτως σχέση, απλά ήβρεν την ευκαιρία ο βασιλιάς να καθαρίσει μαζί τους τζαι κάποιους πολιτικούς του αντιπάλους. Ο στόχος της συνομωσίας ήταν απλός: να ανατιναχτεί το παλάτι. Αρχικά, αποφασίσαν να σκάψουν τούνελ ως το παλάτι. Κάτι που αποδείχτηκε πολλά δύσκολο. Η τύχη εχαμογέλασεν τους το Δεκέμβριο του 1604, αφού ετέθηκε προς ενοικίαση μια αποθήκη που ήταν ακριβώς κάτω που τη Βουλή των Λόρδων. Έτσι, ο Fawkes εμείνισκεν στην αποθήκη τζαι επρόσεχεν την, ενώ επέβλεπε τες διαδικασίες, ενώ οι άλλοι εκουβαλούσαν βαρέλια πυρίτιδας τζαι εκρύφκαν τα κάτω που κάρβουνα. Ο Fawkes είσιεν ένα κουτί σπίρτα τζαι ούλλα ήταν έτοιμα για την 5η Νοεμβρίου 1605…
Αλλά ένας που τους συνωμότες, ο Thomas Wintour, είσιεν ηθικά διλήμματα για ένα καθολικό βουλευτή, τον Lord Monteagle. που θα εβρίσκετουν στη Βουλή. Τούτος ο (β)λόρτος εκέρδισε τη θέση του καταδίδοντας άλλους καθολικούς τζαι καταδικάζοντας την καθολική εξέγερση στην Ιρλανδία. Ο αγράμματος Wintour έστειλεν του μιαν προειδοποίηση: «retyre youre self into yowre contee whence yow maye expect the event in safti for they shall receyve a terrible blowe this parliament». Ο Monteagle εν έχασε χρόνο τζαι εκάρφωσεν τους στο βασιλιά (έπιασεν 700 λίρες για την υπηρεσία του). Η συνεδρίαση στη Βουλή ακυρώθηκε τζαι οι συνωμότες εβρεθήκαν στα μπουντρούμια.
Ο Fawkes εν έκρυψεν την πρόθεση του να ανατινάξει τη Βουλή τζαι είπε ότι ελυπήθηκεν μόνο που εν τα εκατάφερε. Στα βασανιστήρια απάνταν πάντα με χαμόγελο (εξού τζαι το χαμόγελο της μάσκας). Έναν που τα βασανιστήρια που του εκάμαν ονομάζαν το “the rack” τζαι εθύμιζεν το κρεβάτι του Προκρούστη. Ήταν όπως το τραπέζι τζαι εδίναν στες άκρες του τα πόθκια τζαι τα σιέρκα του θύματος. Σιγά σιγά τα δεσμά εσφίγγαν τζαι ετραβούσαν τα άκρα του κρατούμενου. Οι μυς εσιήζουνταν τζαι εδιαχωρίζουνταν, ενώ οι συνδέσμοι των κοκκάλων εκόφκουνταν. Παράλληλα, οι βασανιστές εκάφκαν το θύμα με δαυλούς τζαι εφκάλλαν τα νύσια του.
Ο βασιλιάς αποφάσισε να τους τιμωρήσει παραδειγματικά τζαι δημόσια. Τον έναν μετά τον άλλον. Θα τους έφκαλλεν σε μιαν εξέδρα, θα έδινε το λαιμό τους με σιοινί σε ένα άλογο τζαι το άλογο θα τους έσερνε ώσπου να πεθάνουν. Στη συνέχεια, θα εκόφκαν τα γεννητικά τους όργανα, θα τα ετοποθετούσαν πάνω στα μάθκια τους τζαι θα τα εκρούζαν. Η καρδία τζαι τα εντόσθια θα αφερούνταν, το σώμα θα εκόφκετουν σε μικρά κομματούθκια τζαι θα τα αφήναν να τα φάουν τα όρνεα. Τελευταίος θα εκτελείτουν ο Fawkes, για να τσακίσει η θέληση του τζαι να πεθάνει τρομοκρατημένος. Αλλά, όπως εφκάλλαν τον Fawkes που τη σκάλα στην εξέδρα, τζείνος, έστω τζαι χωρίς τον έλεγχο των άκρων του, εκατάφερε να σουστεί τζαι να ππέσει κάτω με την τζεφαλή. Εκόπηκεν το σβέρκο του τζαι επέθανεν ακαριαία.
Ο βασιλιάς εχτίτζασεν. Εδιάταξεν το σώμα του να κατακρεουργηθεί τζαι να τοποθετηθούν κομματούθκια στες πλατείες πόλεων σε ούλλον το βασίλειο ως παραδειγματισμός για επίδοξους προδότες. Για να σπιλώσει τη μνήμη του, εδιάταξεν κάθε 5η Νοεμβρίου στην Αγγλία να γιορτάζεται η απόδραση του βασιλιά που τη δολοφονία τζαι η νίκη της μοναρχίας. Η γιορτή εν γνωστή ως Guy Fawkes Night ή Bonfire Night. Όποιοι εκόψετε Αγγλία κάποιαν 5η Νοεμβρίου πρέπει να επροσέξετε τες «λαμπρατζιές» τζαι τα πυροτεχνήματα. Μέσα στες φωθκιές, όπως δακάτω κρούζουμεν το Πάσχα ομοίωμα του Ιούδα, στην Αγγλία κρούζουν ομοίωμα του Guy Fawkes (σε κάποιες περιοχές ομοίωμα του πάπα). Ο κόσμος τραουδά τα εξής στιχάκια:
Remember, remember, the fifth of November;
The Gunpowder treason and plot!
For I see no reason why the gunpowder treason,
Should ever be forgot.
Το ομοίωμα του Guy Fawkes που κρούζουν κάμνουν το τα μωρά με παλιόρουχα τζαι φορούν του μια χαρακτηριστική μάσκα του Fawkes. Σε μια φάση, με τα χρόνια, επειδή το ομοίωμα ήταν ντυμένο με «παρδαλά» ρούχα, όποιον εντύνετουν παράξενα εφωνάζαν τον Guy. Σιγά σιγά, το guy έγινε λέξη σλανγκ για οποιοδήποτε «τύπο». Με τα χρόνια, τζαι ειδικά στες αρκές του 20ου αιώνα, εγίναν γνωστές παραπάνω πτυχές της ιστορίας του Guy Fawkes, πέραν της απλής ρετσινιάς του προδότη. Έτσι, έγινεν σύμβολο του αγώνα κατά της εξουσίας τζαι της καταπίεσης σε ούλλον τον κόσμο. Για κάποιους, εν προδότης τζαι τρομοκράτης. Στην Αγγλία, εν γνωστός ως «ο μόνος άνθρωπος που εμπήκε στο Κοινοβούλιο με ειλικρινείς προθέσεις».
Εχτός που δεκάδες ιστορικά βιβλία, η ιστορία του Guy Fawkes αποτέλεσεν έμπνευση για το κόμικ των Άλαν Μουρ τζαι Ντέιβιντ Λόιντ «V for Vendetta», με κεντρικό ήρωα τον «V», που φορεί μια μάσκα του Guy Fawkes. Όπως τζαι ο Fawkes, ο «V» σχεδιάζει να ανατινάξει το κτήριο του βρετανικού Κοινοβουλίου στες 5 Νοεμβρίου ενός μελλοντικού Λονδίνου (στα πρότυπα του "1984" του Τζορτζ Όργουελ), για να θέσει τα θεμέλια για ανατροπή του ολοκληρωτικού καθεστώτος φασισμού τζαι τυραννίας που επιβλήθηκε στη χώρα. «Χαλαρή» διασκευή του κόμικ εν τζαι η ομώνυμη ταινία του 2006.
Να δούμεν λλίο ιστορικά τζαι συμβολικά το θέμα εν τζαι βλάφτει. Η έκρηξη εν ήταν ο αυτοσκοπός, ήταν η ώθηση για αντίδραση. Έννεν ανάγκη να γίνουν τρομοκρατικές επιθέσεις για να γίνουν αλλαγές. Τζαι ούτε το ότι ήταν καθολικός αποτρέπει την ταύτιση. Στο κάτω-κάτω, τζαι η θρησκεία (ειδικά πιο παλιά) όπως τζαι η πολιτική εν απλά μανδύες της οποιασδήποτε εξουσίας τζαι αιτία διαχωρισμού του κόσμου.

Τετάρτη, 20 Ιουλίου 2011

Λύσεις, έσιει κανένας;Τες τελευταίες μέρες, ο κόσμος στην Κύπρο εξεκίνησε να ξυπνά τζαι να σηκώνεται που τον καναπέ του για να διαμαρτυρηθεί. Εν μιλώ για κομματικά υποκινούμενες προσπάθειες. Μιλώ για την απαίτηση του κόσμου προς τους αρμόδιους να κάμνουν τη δουλειά τους σωστά τζαι δίκαια τζαι να μεν εκμεταλλεύκουνται τη θέση που τους επρόσφερε ο λαός τζαι το κράτος για να γύρουν πίσω τζαι να τρων. Για τούτην τη νέα κατάσταση για τα κυπριακά δεδομένα έπρεπε να χαρούν ούλλοι. Όι μόνο ο αχρωμάτιστος κόσμος, τα μητσιά κόμματα τζαι η αντιπολίτευση. Γιατί σήμερα εν κυβέρνηση ο ένας τζαι εκμεταλλεύκεται την αγανάκτηση ο άλλος, αλλά αύριο εννάν σε αντίστροφες θέσεις χάρη στην εναλλασσόμενη δικομματική δημοκρατία που έχουμεν (με ρυθμιστή πάντα ένα μικρότερο τρίτο κόμμα).
Εμίλησα τες τελευταίες μέρες με πολλήν κόσμο τζαι άκουσα ακόμα πιο πολλές απόψεις. Η συντριπτική πλειοψηφία πιστεύκει ότι κάπου εσάπισε τούτον το αγγλικό «δώρο» που έχουμε για σύστημα. Άλλοι μιλούν για το πολίτευμα ως που την άποψη του συντάγματος. Άλλοι για τον κρατικό μηχανισμό. Άλλοι για το εκλογικό σύστημα. Ούλλοι πάντως βρίσκουν τζαι κάτι που πάει λάθος. Ο κόσμος που πάει τζαι διαδηλώνει προφανώς βρίσκει πολλά πράματα λάθος. Λάθη, προβλήματα, παραλείψεις, παραθυράκια… Ούλλα βρίσκουμεν τα. Λύσεις όμως; Θέλω πολλά να ακούσω τζαι τες δικές σας απόψεις. Τι κατά τη γνώμη σας πάει λάθος; Πως μπορεί να διορθωθεί; Ο καθένας μπορεί να σκέφτηκε κάτι που εν το σκέφτηκε άλλος. Όι πως έννα μας βάλει αυτί κανένας, αλλά οι ανοργάνωτοι μπορεί κάποτε να οργανωθούν. Απόψεις τζαι ιδέες μπορεί να μεταλλαχτούν σταδιακά τζαι με τα χρόνια τζαι να γίνουν αιτήματα. Ιδέες μπορεί να γίνουν νοοτροπία.
Ασπούμεν, κατά την άποψη μου (που ελάχιστοι συμμερίζουνται, αλλά εξακολουθεί να εν άποψη), το σύστημα ξεκινά να βρωμεί που το εκλογικό σύστημα. Εκατάντησε η δημοκρατία μας μια δικομματική εκλεγόμενη ολιγαρχία. Κάθε εκλογές έχουμεν υποσχέσεις τζαι όνειρα να πνιούνται στα ίδια αποτελέσματα. Τζαι κατά τη γνώμη μου το λάθος ξεκινά που τη συγκεντρωμένη δύναμη σε θκυο κόμματα. Ο δικομματισμός εν ο καρκίνος του συστήματος. Που εν η πολυφωνία απόψεων; Πώς να εμπιστευτώ την ίδια «μάρκα» πολιτικών σε διαφορετικές γεύσεις; Αφού ούλλοι υπακούν εντολές (που αποκαλούν «γραμμές») του κόμματος. Όποιο κόμμα μικρό θέλει να επιβιώσει, εν καταδικασμένο στην αφάνεια αν δεν ξεπουλήσει τα πιστεύω του. Το ίδιο τζαι με τους πολιτικούς αν θέλουν να έχουν μέλλον τζαι να μπουν σε ένα μεγάλο κόμμα. Το ίδιο τζαι με τον κάθε πρόεδρο που πρέπει να πιάσει έγκριση που τους μεγάλους. Το ίδιο τζαι με τους πολίτες που αν δεν θέλουν η ψήφος τους να «χαθεί» στους μιτσιούς. Η άλλη επιλογή εν η αποχή τζαι η απαξίωση, που ούλλον τζαι πολλυνίσκει.
Οι προτάσεις μου εμένα, που εμπνεύστηκα που τα αιτήματα των Αγανακτισμένων στην Ισπανία, μπορεί να εν λλίο αντιδημοκρατικές τζαι αμφιλεγόμενες, αλλά εν τροφή για σκέψη. Στόχος εν η πολυχρωμία τζαι η πολυφωνία κατ’ αρχήν στη Βουλή, που εν τζαμαί που περνούν, ξεκινούν τζαι τελειώνουν ούλλα. Έτσι έννα μπορούν να ακούουνται διαφορετικές φωνές τζαι να γίνουνται διαφορετικές συμμαχίες σε κάθε θέμα. Οριζόντια ψηφοφορία. Μέγιστον αριθμό υποψηφίων κάθε κόμματος. Μέγιστον αριθμό εδρών που μπορεί να έσιει το κάθε κόμμα. Επιστροφή του εξοστρακισμού που εφαρμόζαν στην αρχαία Ελλάδα. Ο κάθε πολίτης μπορεί να ψηφίσει μια φορά μόνο έναν πολιτικό που θεωρεί ανίκανο για το αξίωμα του. Μόλις ο αριθμός των ψήφων φτάσει στο 50% των ψηφοφόρων, ο πολιτικός αποχωρεί που την πολιτική ζωή. Ο κάθε βουλευτής τζαι ανώτατος κρατικός αξιωματούχος να έσιει μισθό ίσον με τον μέσο μισθό των πολιτών (συν επιδόματα τζαι διευκολύνσεις). Αν κρίνεις κύριε ότι ο κάθε πολίτης μπορεί να ζει άνετα με έτσι λεφτά, τότε πέρνα τζαι εσύ. Αν όι, τότε δούλεψε να ψηλώσεις το βιοτικό επίπεδο της χώρας.
Τακτική αξιολόγηση των υψηλόβαθμων κρατικών υπαλλήλων τζαι δυνατότητα υποβάθμισης τους. Κανεί πιον να εν ανέγγιχτοι όσοι επιάσαν κάποτε μια θέση τζαι εκάτσαν τον μύλον. Για την πρόσληψη δημοσίων υπαλλήλων εν έχω εμπιστοσύνη σε καμιάν κυβέρνηση ότι εν θα προωθήσει τους δικούς της. Ένα λογισμικό πλέον μπορεί να πιάσει πιο ψυχρές τζαι σωστές αποφάσεις. Τα δεδομένα της βαθμολόγησης μπορούν να συμφωνηθούν τζαι να εν ποσοστιαία ως προς τα πτυχία πρώτα, τα αποτελέσματα των εξετάσεων μετά τζαι την οικονομική κατάσταση τελευταία. Ο κάθε κυβερνητικός υπάλληλος να μπορεί να απολυθεί σε περίπτωση αμέλειας καθηκόντων τζαι έλλειψης αποδοτικότητας (τρεις προειδοποιήσεις εν αρκετές).
Μεγαλλύτερη συμμετοχή των πολιτών στα του κράτους. Οι κάλπες εν γίνεται να εν μόνο για να ψηφίσει ο κόσμος ποιον κόμμα θα εν στη μόδα την επόμενη πενταετία τζαι ποιο θα ξητιμάζουμεν αν πάει κάτι λάθος. Μπορεί να στήνουνται κάλπες ανά τριμηνία με σειρά θεμάτων που ο πολίτης θα μπορεί να εκφέρει άποψη. Κατά το παράδειγμα του Λούλα της Βραζιλίας όταν ήταν ακόμα δήμαρχος, οι πολίτες μπορούν να ψηφίζουν τη διάθεση του προϋπολογισμού σε έργα με σειρά προτεραιότητας. Πρώτα ψηφίζω ασπούμε να σαστεί το χάιγουεϊ, μετά να κτιστεί σχολείο, να ετοιμαστεί ένα πάρκο, ένα δημοτικό μέγαρο τζαι μετά αν τα κανονίσεις τζαι μείνουν σου τζαι λεφτά να πιάσεις τζαι το τζετ σου.
Που την άλλη, κάποιοι είπαν μου ότι μπορείς να νικήσεις το σύστημα μόνο μέσω του ίδιου του συστήματος. Κλασσικές εκλογές με τη δημιουργία νέου κόμματος που να καταφέρει να ανεβεί σιγά σιγά τζαι να κάμει τη διαφορά. Άλλοι είπαν μου με την αλλαγή της νοοτροπίας των πολιτών σε 50 χρόνια μέσω της παιδείας που τα σήμερα. Εσείς τι πιστεύκετε; Κατ’ αρχήν βλέπετε τζαι εσείς προβλήματα στο σύστημα ή είμαι απλά μέρος μιας πενιχρής μειοψηφίας; Μπορεί να αλλάξει τίποτε ή το μόνο που μπορούμε να κάμουμε εν να κλαίουμεν τη μοίρα μας. Όπως μου είπεν ένας φίλος, το σύστημα εν όπως έναν ζωντανόν οργανισμό που έσιει τη δυνατότητα να φκάλλει αντισώματα τζαι να καταστρέφει κάθε «ιό» που κολλά τζαι θέλει να τον αλοιώσει. Εγώ διαφωνώ. Ή τουλάχιστον θέλω να πιστεύκω ότι έννεν έτσι τα πράματα.

Δευτέρα, 18 Ιουλίου 2011

Ενεργειακή κρίση

Μετά που την καταστροφή που μας ήβρεν, αντιλαμβάνεστε ότι είμαστε σε πολλά δύσκολη θέση, ενεργειακά τουλάχιστον. Οι λύσεις που έχουμε μέχρι στιγμής έρκουνται που τρεις πηγές: Ισραήλ, κατεχόμενα, Ελλάδα. Σημειώνεται ότι η Κύπρος ήταν κοντά τζαι στους τρεις όταν εχρειαστήκαν βοήθεια, κυρίως που πυρκαγιές (τζαι σε αγορά κρατικών ομολόγων στην περίπτωση της Ελλάδας ως στήριξη).
Η χώρα που εμάθαμε να μισούμε, το Ισραήλ, (για πολιτικούς κυρίως λόγους) ήταν το πρώτο που έστειλε βοήθεια. Θκυο μέρες μετά την τραγωδία έστειλε ως βοήθεια (δωρεάν) δέκα γεννήτριες (δέκα μεγαβάτ) για όσον τζαιρό χρειαστούμε. Μετά οι «αδελφοί» μας Τουρκοκύπριοι, οι οποίοι που το ’74 κλέφκουν συστηματικά ρεύμα που την ΑΗΚ τζαι που έχουν ολόφωτη τη σημαία τους στον Πενταδάκτυλο ως πρόκληση μεσ’τες διακοπές ρεύματος μας, έννα μας πουλούν 30 μέγαβατ. Που την άλλην, η «μητέρα πατρίδα» ανακοίνωσεν ότι έννα στείλει θκυο γεννήτριες 80 μεγαβάτ που ήταν να έρτουν εχτές, Κυριακή. Έστείλαν πρώτα τους ειδικούς τους, εκανονίσαν πως θα έρτουν, που θα στηθούν τζαι πως θα λειτουργήσουν, τζαι μετά εκαθηστερήσαν για να κανονίσουν την πιερωμή. Τες γεννήτριες η Ελλάδα ενοικίαζεν τες που ελληνική εταιρεία ως τον Αύγουστο για περιστατικά έκτακτης ανάγκης. Ήταν να μας χαρίσουν τον ένα μήνα (ώσπου να τες φέρουν έννα τον καταλύσουν), τα μεταφορικά θα τα πιερώσει η Κύπρος τζαι μετά θα τες νοικιάζουμε εμείς που την ελληνική εταιρεία. Αν τα έβρουν στο οικονομικό, οι γεννήτριες έννα έρτουν την Πέμπτη. Ευχαριστούμε για τη βοήθεια αδέλφια που κυβερνάτε την Ελλάδα τζαι εμετατρέψετε την «μητέρα πατρίδα» σε Μήδεια.
Ακόμα τζαι μετά τη βοήθεια που το εξωτερικό, τα πράματα ενεργειακά για την Κύπρο εν σκούρα. Μέσα σε τούτον ούλλον το κακό, τζείνο που παρακαλώ έννα αλλάξει λλίον η νοοτροπία μας που άποψη οικονομίας τζαι σπατάλης ενέργειας. Σε τούτες τες δύσκολες ώρες, ο καθένας μας οφείλει να προσέχει λλίο τζαι να κάμει οικονομία. Πρώτα που ούλλα, το αυτονόητο: φώτα μόνο στο χώρο που είσαστεν. Έννεν ανάγκη να εν φωτισμένο ούλλον το σπίτι. Κλείνετε τηλεοράσεις, air condition τζαι συσκευές γεννικά που τες πρίζες που φεύκετε που το σπίτι τζαι όταν δεν τα χρησιμοποιείτε. Τα air condition να ανάφκουν με μέτρο τζαι όταν εν απαραίτητα. Όσοι έχουν βεράντες τζαι κήπους έχουν καλλύτερες λύσεις για δροσιά. Πλυντήρια πιάτων τζαι στεγνωτήρια ρούχων εν καλά να τα αποφεύγουμε τέλεια γιατί εν ενεργοβόρα. Εν καλός ο τζαιρός, απλώνεται τα ρούχα έξω.
Αλλά οικονομία πρέπει να κάμνουμεν ούλλοι. Γυρίζει μου που βλέπω ταμπέλες, μαγαζιά, show-room τζαι βιτρίνες ολόφωτες τη νύχτα. Ρε ήλίθιοι καταστηματάρχες, εν νώθετε; Κλείστε τα τα μαυρογέρημα. Έννεν τζαιρός για διαφημίσεις με ηλίθιους τρόπους. Τούτον που κάμνετε σε έτσι περίοδο εν δυσφήμιση, όι διαφήμιση. Αν σας κάμουν λύμπα τες βιτρίνες σας έννα φταίει ο κόσμος; Αν μαζευτούν οι μιτσιοί που ξημαρίζουν με σπρέι τους τοίχους με συνθήματα ομάδων τζαι κάμουν σας το μαγαζί πολύχρωμο, έννα φταιν; Που την άλλην, τα ξενοδοχεία εν θα επηρεαστούν που τες διακοπές τζαι τες οικονομίες στο ρεύμα. Ο εκπρόσωπος των ξενοδόχων είπεν ότι οι τουρίστες έρκουντε για να ξεκουραστούν τζαι να κάμουν διακοπές, τζαι όι για να μοιραστούν τα προβλήματα τζαι τα βάσανα μας. Συμφωνώ, οι τουρίστες εν πρέπει να επωμιστούν το βάρος. Οι ξενοδόχοι όμως; Αγοράστε ή νοικιάστε γεννήτριες κύριοι. Που κλείνεται τα ξενοδοχεία σας σε μη τουριστικές περιόδους τζαι οι υπάλληλοι σας πιάνουν επιδόματα που το κράτος εν καλά. Τωρά που ήρτεν η ώρα σας να δώκεται κάτι πίσω σε τούτον τον τόπο σφίγγεται το πουντζί σας;
Τωρά που εδιαλύθηκαν οι ενεργειακές δομές του κράτους τζαι πρέπει να ξαναχτιστούν, ελπίζω να ανοίξουν λλίον τα μάθκια τους οι αρμόδιοι. Εν γίνεται να μεν εκμεταλλευκούμαστεν την ηλιακή ενέργεια σε έναν τόπο που έχουμε ήλιο ολόχρονα. Έννεν μόνο «πράσινη» λύση η ηλιακή ενέργεια. Εν τζαι οικονομική λύση μακροπρόθεσμα. Δαμαί άλλες ευρωπαϊκές χώρες (π.χ. Γαλλία) παν Σαχάρα για να στήσουν εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών τζαι να παράγουν ενέργεια, τζαι εμείς που έχουμεν τον ήλιο «γιόρκι» εν τον εκμεταλλευκούμαστε. Έχουμε σε αφθονία τη μεγαλύτερη πηγή ενέργειας του ηλιακού μας συστήματος τζαι αφήνουμεν την να μετατραπεί σε πρόβλημα αντί για λύση. Ψηνούμαστεν που τον ήλιο τζαι έχουμε πρόβλημα ενέργειας;

Τρίτη, 12 Ιουλίου 2011

Μαλάκες!'Εσιει που εχτές που έθελα να γράψω, αλλά έπεσε πολλή δουλειά τζαι οι διακοπές ρεύματος εσιειροτερέψαν τα πράματα. Τζαι μετά κάτσε να φκάλεις δουλειά με μισή ψυσιή...
Εκαταφέραν τα πάλε. Αδιαφορία; Ανευθυνότητα; Πως να το πεις; Έγκλημα; Πάλε εν αδύνατη λέξη. Εν μπορώ να σκεφτώ λέξη που να αποδίδει τζείνο που εκάμαν. Δώδεκα ανθρώποι επεθάναν για μιαν ηλιθιότητα. Τζαι κανένας που τούτους εν έφταιεν. Μάλιστα, ο ένας που τζείνους, ο διοικητής, εν ο μοναδικός λόγος για τον οποίο μιλούμε μόνο για 12 θύματα. Τζαι εν ο μόνος που εδιαμαρτύρετουν τόσον τζαιρό για τα πυρομαχικά που τους εξαπολήσαν τζαμαί. Αν δεν εδιάτασσεν εκκένωση του στρατοπέδου, ήταν να γίνει ματζελειό. Αν δεν εγίνετουν έκρηξη, ο άνθρωπος ήταν να την φάει. Ήταν να χάσει τη δουλειά του. Ήταν να πληρώσει. Τωρά ποιος έννα πληρώσει;
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εδιαβεβαίωσε ότι θα αποδωθούν ευθύνες. Ναι, επιστέψαμεν. Έτσι έγινε τζαι με την υπόθεση "Ήλιος", έννεν; Αν εγώ οδηγούσα αυτοκίνητο τζαι εσκότωνα ένα πλάσμα χωρίς να φταίω, ήταν να κατηγορηθώ για ανθρωποκτονία εξ αμέλειας. Ήταν να συλληφθώ τζαι να κάτσω μέσα την ίδια ώρα. Εν θα εμπορούσα να παραδώσω την άδεια οδήγησης μου τζαι να εν ούλλα εντάξει. Ε πως μπορεί ο άλλος να σκοτώνει που αμέλεια 12 πλάσματα τζαι να παραδίδει την καρέκλα του τζαι να εν εντάξει;
Όσον το σκέφτουμαι νευριάζω. Επιάσαν πριν τρία χρόνια 98 κοντέινερ γεμάτα πυρομαχικά, τζαι απλά εσύραν τα τζαμαί. Πόμπες έτοιμες να εκραγούν. Έπρεπε να ήταν σε ξύλινα κιβώτια; Αφήκαν τα στα μεταλικά κοντέινερ. Έπρεπε να ήταν σε ειδικά διαμορφωμένες αποθήκες με χαμηλές θερμοκρασίες; Αφήκαν τα στον ήλιο. Έπρεπε να είσιεν απόσταση 60 μέτρων (με αναχώματα) το ένα που το άλλο; Εστοιβάσαν τα το ένα πασ΄το άλλο. Έπρεπε να είχαν ακτίνα 1.600 μέτρων που κτήρια τζαι υποδομές; Εβάλαν τα δίπλα που τον βασικό ηλεκτροπαραγωγό σταθμό της χώρας. Εσίειζετουν τρία χρόνια ο διοικητής τζαι ακόμα τζαι όταν αρκέψαν να γίνουνται αναφλέξεις τζαι μικροεκρήξεις, η λύση τους ήταν να τους πιτούν νερό οι στρατιώτες. Οι μιτσιοί που επήαν στρατό χωρίς να έχουν επιλογή.
Εν είχαν λεφτά να χτίσουν κατάλληλες αποθήκες, λαλούν. Εν είχαν προϋπολογισμό. Ε μεν τα αναλάβεις κύριε τα κοντέινερ. Δώσ'τα αλλού που τους περνά. Τζαι πως εν έσιεις λεφτά για την ασφάλεια των πολιτών σου όταν έσιεις λεφτά για ιδιωτικό τζετ; Για (έξτρα) υπηρεσίες VIP υπουργών τζαι (πάλε έξτρα) δωμάτια 5στερων ξενοδοχείων με τζακούζι; Τα λεφτά για την χλιδάτη γιορτή της επετείου της Δημοκρατίας ήβρες τα χαμαί; Οι φόροι για την άμυνα τέλοσπάντων που παν;
Τζαι καλά, ο κόσμος εν είσιε ιδέα για το τι εγίνετουν, γιατί όπως πάντα μαθαίνει μόνο όσα "πρέπει" να μάθει, οι άλλοι πολιτικοί; Οι βουλευτές; Τα άλλα κόμματα; Να πιστέψουμε ότι εν άκουσε κανένας τίποτε ως το ατύχημα; Αν εν τίποτε άλλο μαθαίνουν το πριν γινεί. Τωρά όμως εφκήκαν ούλλοι να φωνάζουν. Εν έχουμεν σωστή κυβέρνηση λαλούν. Όι εν έχουμεν. Αλλά έννεν το μόνο που εν έχουμεν. Εν έχουμεν σωστούς πολιτικούς. Εν έχουμε σωστά άτομα σε θέσεις εξουσίας. Τζαι τούτοι ούλλοι εν έχουν τσίππα πάνω τους.
Αλλά βρίσκουν τζαι κάμνουν. Μόνο για να τσακκωνούμαστεν οι ψευτοδεξιοί με τους ψευτοαριστερούς ποιος έννα φκάλει τους δικούς του αχαΐρευτους στην εξουσία κάμνουμεν. Έπρεπε ο καθένας μας αντί για ψήφο να σύρει μια ρογχάλα στες κάλπες. Έπρεπε να σηκωστούν οι γονιοί να φκάλουν τα παιθκιά τους που το στρατό μαζικά ως αντίδραση που έχουν τα παιθκιά του κόσμου σιεσμένα. Έπρεπε να μαζευτούν οι πυροσβέστες που εχάσαν συναδέλφους τους άδικα τζαι να πιτούν νερό με τες μάνικες στην ολομέλεια της Βουλής, στο Εθνικό τζαι το Υπουργικό Συμβούλιο.
Ότι τζαι να γινεί οι ανθρώποι που εχαθήκαν εν θα έρτουν πίσω. Τουλάχιστον όμως αν ππέσει μια τζεφαλή τζαι αν απειληθεί η καρέκλα άλλων, ίσως να κάμνουν τη δουλειά τους σωστά ή να μεν αναλάβουν τη δουλειά εξ αρχής. Ίσως να χάνουντε ζωές που απλά ατυχήματα τζαι όι που μαλακίες τζείνων που ωφείλαν να κυβερνούν.

Παρασκευή, 8 Ιουλίου 2011

Των ζώων τα παράξενα1. Ένα σαλιγκάρι μπορεί να κοιμάται επί 3 συνεχόμενα χρόνια, χωρίς να τραφεί.
2. Οι αρουραίοι πολλαπλασιάζονται τόσο γρήγορα, ώστε σε 18 μήνες, δύο αρουραίοι μπορούν να αποκτήσουν πάνω από ένα εκατομμύριο απογόνους.
3. Το θηλυκό περιστέρι δεν μπορεί να γεννήσει τα αυγά του αν είναι μόνο του. Για να μπορέσουν οι ωοθήκες να λειτουργήσουν, πρέπει να έχει οπτική επαφή την ώρα της γέννας με ένα άλλο περιστέρι.
4. Υπολογίζεται ότι εκατομμύρια δέντρα στον κόσμο φυτεύονται τυχαία από σκίουρους οι οποίοι θάβουν καρπούς και μετά ξεχνούν πού τους έθαψαν.
5. Στην Αρχαία Αίγυπτο, αν κάποιος σκότωνε γάτα, τότε καταδικαζόταν σε θάνατο.
6. 650 μύγες ζυγίζουν λιγότερο από ένα κλιπ.
7. Μόλις οι καρχαρίες γεννηθούν, κολυμπούν μακριά από τη μητέρα τους. Είναι μάλιστα πιθανόν, η μητέρα να τα θεωρήσει ως λεία.
8. Η μορφολογία των γουρουνιών είναι τέτοια ώστε είναι αδύνατον να κοιτάξουν ψηλά στον ουρανό.
9. Μια κατσαρίδα μπορεί να ζήσει 9 μέρες χωρίς το κεφάλι της και τελικά πεθαίνει από ασιτία.
10. Τα χέλια έχουν 2 καρδιές.
11. Ποσοστό μεγαλύτερο από το 99% όλων των ειδών ζώων που έζησαν στη γη, έχουν εξαλειφθεί.
12. Στην Αλάσκα, το κυνήγι της αρκούδας είναι νόμιμο. Απαγορεύεται όμως να ξυπνήσεις μια αρκούδα που βρίσκεται σε χειμερία νάρκη με σκοπό να τη φωτογραφήσεις.
13. Οι κροκόδειλοι καταπίνουν πέτρες για να βουτούν βαθύτερα.
14. Οι νυχτερίδες στρίβουν πάντα αριστερά όταν βγαίνουν από μια σπηλιά.
15. Από τα 20.000 είδη μελισσών, μόνο τα τέσσερα παράγουν μέλι.
16. Το ένα τέταρτο όλων των πλασμάτων του πλανήτη μας είναι σκαθάρια.
17. Τα μυρμήγκια έχουν πέντε μύτες.
18. Το κολιμπρί είναι το μόνο πουλί που μπορεί να πετά προς τα πίσω.
19. Το κολιμπρί μεταναστεύει βόρεια την Άνοιξη, κρυμμένο μέσα στα φτερά της καναδέζικης χήνας.
20. Τα ούρα του γάτου φωσφορίζουν στο σκοτάδι.
21. 75% των άγριων πουλιών πεθαίνουν πριν συμπληρώσουν 6 μήνες ζωής.
22. Ένας αρουραίος μπορεί να αντέξει περισσότερο διάστημα χωρίς νερό απ’ ότι μια καμήλα.
23. Για να ξεφύγετε από τα σαγόνια του κροκόδειλου, σπρώξτε τους αντίχειρές σας μέσα στα μάτια του και θα σας αφήσει αμέσως.
24. Η ακοή του ελέφαντα είναι τόσο καλή, που μπορεί να ακούσει τις πατημασιές ενός ποντικού.
25. Ο ελέφαντας είναι το μόνο ζώο που δεν μπορεί να πηδήξει.
26. Μόλις γεννηθεί, το πάντα είναι μικρότερο από ένα ποντίκι και ζυγίζει περίπου 100 γραμμάρια.
27. Η γλώσσα ενός χαμαιλέοντα είναι δύο φορές το μήκος του σώματός του.
28. Υπάρχουν τόσα κοτόπουλα όσοι και άνθρωποι στον πλανήτη μας.
29. Πάνω από 10.000 πουλιά πεθαίνουν κάθε χρόνο από συγκρούσεις σε παράθυρα.
30. Περισσότεροι άνθρωποι σκοτώνονται από γάιδαρους το χρόνο, παρά από αεροπορικά δυστυχήματα.
31. Οι σκύλοι Δαλματίας, γεννιούνται χωρίς βούλες.
32. Ένα ζευγάρι αρουραίων, μπορεί να κάνει σεξ 20 φορές την ημέρα.
33. Ο αρουραίος θεωρείται το πιο καταστροφικό θηλαστικό στον κόσμο μετά από τον άνθρωπο.
34. Οι αρουραίοι καταστρέφουν το 1/3 της παγκόσμιας πηγής τροφής κάθε χρόνο.
35. 25% όλων των φωτιών που προκλήθηκαν από άγνωστη αιτία, είναι αποτέλεσμα αρουραίων.
36. 26% των κομμένων καλωδίων ηλεκτρισμού και 18% των κομμένων καλωδίων τηλεφωνίας, προκαλούνται από αρουραίους.
37. Το πουλί «μασά» με το στομάχι του.
38. Οι κουκουβάγιες καταπίνουν ολόκληρη τη λεία τους, επειδή δεν έχουν δόντια. 12 ώρες μετά, βήχοντας αποβάλλουν φτερά, κόκαλα και γούνα στο μέγεθος μιας μπάλας ποδοσφαίρου.
39. Υπάρχει ένα είδος πουλιού, το antpitta avis canis ridgley, το οποίο φαίνεται να γαβγίζει σαν σκύλος.
40. Τα δελφίνια έχουν μεγαλύτερο εγκέφαλο από αυτόν του ανθρώπου σε αναλογία με το μέγεθος του σώματος.
41. Η καρδιά μιας γαρίδας είναι στο κεφάλι της.
42. Οι γάτες έχουν πάνω από εκατό φωνητικούς ήχους, σε αντίθεση με τους σκύλους που έχουν περίπου δέκα.
43. Τα τελευταία 4.000 χρόνια, δεν έχει εξημερωθεί κανένα νέο είδος ζώου.
44. Είναι εφικτό για μια αγελάδα να ανεβεί σκάλες, αλλά όχι να τις κατεβεί.
45. Οι αγελάδες ιδρώνουν από τη μύτη τους.
46. Οι σκύλοι ιδρώνουν από τις πατούσες τους.
47. Τα αρσενικά λιοντάρια μπορούν να κοιμηθούν μέχρι 20 ώρες την ημέρα.
48. Τα φίδια έχουν μόνο ένα πνεύμονα.
49. Τα κόκαλα του βατράχου αναπτύσσουν νέες διακλαδώσεις καθώς μεγαλώνει, ακριβώς όπως και τα δέντρα.
50. Ορισμένα λιοντάρια ζευγαρώνουν 50 φορές την ημέρα.

Δευτέρα, 4 Ιουλίου 2011

Προτάσεις

Ταβέρνα
Τον τελευταίο τζαιρό εγράψετε για αρκετά μαχαζιά στη Λευκωσία που κάμνουμε καλά να αποφύγουμε για διάφορους λόγους. Εγώ να σας πω για ένα τοπούι που επήαμε προχτές τζαι επέλλανα. Βασικά εν ταβερνούα τζαι εν στο πάρκο του Προδρόμου, πίσω που την ελληνική πρεσβεία. Μόλις εφτάσαμε ήταν λες τζαι εκατέβηκα στο κάμπινγκ της Πόλης Χρυσοχού. Εν δίπλα που τον ποταμό μέσα σε ψηλούς ευκάλυπτους. Η βασική διαφορά εν ότι εν ησυχία τζαι εν έσιει δέκα ράδια να παίζουν διαφορετικά τραούθκια τάππο. Σε αντίθεση με την υπόλοιπη Λευκωσία, τζαμαί αντί για αυτοκίνητα ακούεις βατραχούθκια. Υπέροχος τόπος για να ξεφύγεις που τη βαβούρα της πόλης χωρίς να φκεις που την πόλη.
Έσιει καμπόσα τραπεζούθκια με καρέκλες, ακόμα τζαι παγκούθκια ποτζείνα των εκδρομικών χώρων. Έσιει τζαι ένα (κλειστό) τραμπολίνο για μωρά. Εν ξέρω αν παίζει τζαι καμιά τραμπάλα ή σούσα. Είμασταν ούλλα τζιούλλα τρία τραπεζούθκια, Σάββατον ημέρα, άρα εν νομίζω να θέλει κράτηση (τζαι εν ξέρω ούτε όνομα, ούτε τηλέφωνο έτσι τζιαλλιώς για να σας δώκω). Είσιεν μεζέδες κυπριακούς, λιβανέζικους ή μιξ, τζαι διάφορες μερίδες. Εφάμε λιβανέζικους μεζέδες τζαι που το πρώτο πιάτο ως το τελευταίο ήταν άψογο. Ακόμα τζαι με το φαλάφελ, που εν το τρώω, επέλλανα. Τζαι οι τιμές ήταν πολλά καλές. Είμασταν τέσσερα άτομα τζαι μαζί με τες μπυρούες μας έκατσε μας 15 ευρώ το άτομο.
Όσον αφορά το που ακριβώς ένει, έννα προσπαθήσω να σας εξηγήσω χωρίς να σας συγχήσω (am really bad at this shit). Αν πάτε που το Γιώρκειο προς το ράουντ-αμπάουτ της CYTA, ακολουθάτε την οδό Μετοχίου τζαι στη συνέχεια την Χείλωνος. Μπαίνετε δεξιά που το στρίψιμο της Αμερικανικής Ακαδημίας (εν το τελευταίο στρήψιμο πριν τα φώτα που στρίφεις αριστερά για το παλιό νοσοκομείο) στην οδό Μιχαήλ Παρίδη. Περνάτε την Αμερικανική Ακαδημία τζαι πάτε δεξιά που το αλτ στην Γλάδστωνος. Ολόισια θα έβρετε ένα χωματόδρομο. Μόλις έβρετε τους πάσαλους παρκάρετε τζαι εν απέναντι.

Τανίες
Να σας προτείνω τζαι θκυο ταινίες που εκατέβασα τελευταία τζαι αρέσαν μου πολλά. Η μια εν το Kick-Ass. Στυλ superhero, action, dark comedy με λλίο drama.Εν της Marv Films τζαι εν βασισμένο σε κόμικ της Marvel. Ο σκηνοθέτης της εν ο Matthew Vaughn (έκαμεν μεταξύ άλλων "Lock, Stock and Two Smoking Barrels", "Snatch" τζαι "Mean Machine") με βοηθό σκηνοθέτη τον Brad Pitt. Εν μια προσπάθεια της Marvel να προωθήσει νέους υπερήρωες, πριν φκει το Badman 28 τζαι το Spiderman 16. Η πλοκή του έργου εν απίστευτη τζαι εν που τα έργα που δύσκολα προβλέπεις τι θα γίνει τζαι ποια πορεία θα ακολουθήσει το έργο (κλασσική ταινία του Vaughn). Όπως οι παραπάνω σύγχρονοι υπερήρωες των κόμικ, ο Kick-Ass εν ένας απλός μη-δημοφιλής έφηβος που αποφασίζει να κάμει τη διαφορά τζαι να γίνει όπως τους ήρωες των κόμικ που θκιαβάζει...Η δεύτερη εν το Rio. Είμαι μεγάλος φαν των animation τζαι τούτο εν που τα πιο ωραία που είδα τον τελευταίο τζαιρό. Θυμίζει μου Nemo, αλλά αντί για ψάρκα οι ήρωες εν πουλιά. Πρωταγωνιστής εν ένας μπλε παπαγάλος spix's macaw, ο οποίος εκατάληξε κατοικίδιο μετά που τον εκλέψαν που το φυσικό του περιβάλλον λαθρέμποροι ζώων. Σε μια φάση ανακαλύπτουν μαζί με την κοπέλλα που τον εμεγάλωσε ότι εν ο τελευταίος αρσενικός του είδους του τζαι πρέπει να πάει στο Ρίο για να συναντήσει μια παπαγαλίνα τζαι να διαιωνίσουν το είδος. Η ταινία πραγματεύκεται τη δράση των λαθρεμπόρων ζώων τζαι την ανεπανόρθωτη ζημιά που κάμνουν στα λλία οικοσυστήματα που εμείναν ανέπαφα που τη βιομηχανία. Το συγκεκριμένο είδος παπαγάλου, οι spix's macaw, εν το τελευταίο είδος της οικογένειας των cyanopsitta. Το τελευταίο εθεάθηκε τζαι επέθανε το 2000. Πολλά πιθανόν να ήταν τζαι το τελευταίο του είδους. Αιτία για την εξαφάνιση ήταν οι λαθρέμποροι ζώων.

Κυριακή, 3 Ιουλίου 2011

Η πρωτόγονη φυλή Toulambis

Η φυλή Toulambis εν μια που τες πιο πρωτόγονες τεχνολογικά φυλές που εντοπίστηκαν τζαι είχαν πολλά μιτσή πληθυσμό. Ελειτουργούσαν με μεθόδους της παλαιολιθικής εποχής τζαι ήρταν στην πρώτην επαφή με τον υπόλοιπο κόσμο το 1998, μέσω ενός εξερευνητή. Του Jean-Pierre Dutilleaux. Ο τύπος έκαμνεν εθνογράφηση της περιοχής στη Νέα Γουινέα, που για γαιολογικούς λόγους πολλές φυλές απομονωθήκαν τζαι εξελιχτήκαν μόνες τους (ειδικά στην περιοχή Παπούα). Όπως εξερευνούσε με τον κάμερα-μαν του έδωκεν πάνω τους τζαι εκατάγραψε την πρώτην επαφή τους με λευκούς.
Μέχρι τότε, εν εγνωρίζαν ούτε τον τροχό, ούτε μέταλλο, ή οτιδήποτε εχτός που το περιβάλλον της ζούγκλας τους. Εκάμναν εργαλεία με πέτρες τζαι ξύλα τζαι ήταν κυνηγοί. Εξέραν τους μεταναστευτικούς δρόμους των ζώων τζαι αλλάσαν συνέχεια περιοχή, ανάλογα του αν ήταν εποχή πουλιών, θηλαστικών ή ψαρκών. Εμετακινούνταν όσο πιο αθόρυβα γίνεται για να μεν φοητσιάσουν τα θηράματα. Οι άντρες εφορούσαν κολιέ που όστρακα, έναν κόκκαλό του πουλιού Cassowary στη μούττη τους τζαι φτερά "πουλιών του παραδείσου" στα μαλιά τους. Εκαταναλώναν επίσης τεράστιες ποσότητες φύλλων ταμπάκο.
Στην πρώτη επαφή με τους λευκούς επαρανοήσαν.Ήταν φοητσιασμένοι τζαι επιφυλακτικοί, αλλά φιλικοί. Εταράξαν που την αρκή, μόνο τζαι μόνο με τη χειραψία. "Γιατί στο θκιάλο θέλει τούτος να πιάσει το σιέρι μου". Μόλις εμπιστευτήκαν τους θκυο εξερευνητές αρκέψαν να τους περιεργάζουνται. Εβλέπαν χρώμα δέρματος τζαι μαλιών τζαι επροσπαθούσαν να δουν αν εν πογιά. Σε μια φάση εδώκαν τους σπίρτα (άσιημη ιδέα μεσ' τη ζούγκλα), μασιαίρι τζαι καθρέφτη. Εβλέπαν το είδωλο τους τζαι εφοούνταν. Εδώκαν τους ρύζι με αλάτι τζαι οι ιθαγενείς ανταποδώσαν με μουσική τζαι χορό. Η φάση με το κασετοφωνάκι εν ούλλα τα λεφτά.
Λλία χρόνια μετά η φυλή σχεδόν αφανίστηκεν ολοκληρωτικά που μαλάρια. Εσωθήκαν μόνο μερικοί που κάποιους γιατρούς με εμβόλια τζαι μετά εσμιχτήκαν με τους υπόλοιπους πληθυσμούς. Το ανοσοποιητικό τους σύστημα εν ήταν εξελιγμένος για ασθένειες που εν είχαν έβρει μπροστά τους, τζαι η επαφή με τον "πολιτισμό" ήταν θανάσιμη για τζείνους. Σήμερα έσιει μιαν επιστημονική ομάδα που αναλαμβάνει να τους προστατεύκει που έτσι μοίρα τζαι να ομαλοποιεί την επαφή με τον υπόλοιπο κόσμο.
Το πιο κάτω βίντεο που εξεκίνησε το ποστ ήβρα το στο sapfiros-new.blogspot.com

Παρασκευή, 1 Ιουλίου 2011

Δικαίωση!


Το πιο κάτω κομμάτι έγραψε το η Mana τζαι είπε μου να το δημοσιεύσω στο μπλογκ μου. Αφορά το ποστ «Ο οικονομικός τρομοκράτης και ο βιασμός της δικαιοσύνης» που είχα γράψει.


Του Defiance συχνά λαλώ του ότι αρέσκουν του πολλά οι συνομωσίες. Οτιδήποτε και αν συμβεί θα κάτσει να σκέφτεται και να αναλύει τι μπορεί να κρύβεται πίσω. Του λέω ότι κάποια πράγματα ίσως να είναι απλά. Δεν το δέχεται.

Όταν ξέσπασε η ιστορία με τον Ντομινίκ Στρος Καν πριν καναδυό μήνες είχαμε μια μεγάλη διαφωνία. Του έλεγα ότι εντάξει είναι πιθανόν να ήθελαν να τον φάνε για τις επιλογές του στο ΔΝΤ, ότι ήθελε να τον βγάλει από τη μέση ο Σαρκό, ότι του την είχαν στημένη για χίλιους δυο λόγους, αλλά να μην αποκλείουμε και το ότι όντως μπορεί να του γυάλισε η καμαριέρα και όντως να πήγε να τη γαμήσει με το ζόρι.

O Defiance απάντησε πως αν κρύβεται ο Σαρκοζί πίσω από τις κατηγορίες θα φανεί σύντομα.

Την Τρίτη το ΔΝΤ εξέλεξε το νέο επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Κριστίν Λαγκάρντ δεξί χέρι του Σαρκοζί. Η Γαλλία συνεχίζει να έχει τα ηνία του διεθνούς οργανισμού και επιπλέον αυτή τη φορά είναι κάποιος που ο Σαρκό εμπιστεύεται.

Δύο μέρες μετά οι δικηγόροι του DSK συναντώνται με την εισαγγελία της Νέας Υόρκης. Οι κατηγορίες εναντίον του μάλλον θα πέσουν γιατί αν και τα ιατροδικαστικά στοιχεία δείχνουν ότι υπήρξε σεξουαλική επαφή ανάμεσα στον 62χρονο γάλλο πολιτικό και την καμαριέρα, η γυναίκα αυτή επανειλημμένα είπε ψέματα και οι εισαγγελείς δεν πιστεύουν πολλά από αυτά που έχει καταθέσει.

Οι εισαγγελείς εντόπισαν ανακρίβειες στην αίτηση για παροχή ασύλου που είχε κάνει η καμαριέρα, καθώς και πιθανή ανάμιξή της σε εγκληματικές ενέργειες όπως διακίνηση ναρκωτικών και ξέπλυμα χρήματος. Όπως αποκάλυψαν οι New York Times είχε τηλεφωνική επαφή μια ημέρα μετά την επίθεση με κρατούμενο με τον οποίο συζητούσε τα πιθανά οφέλη που θα έχει αν μηνύσει τον Στρος Καν.

Απόψε κιόλας το βράδυ, ο Ντομινίκ Στρος Καν μπορεί να είναι ελεύθερος.

Συγνώμη Defiance.
:P