src='http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.3.2/jquery.min.js' type='text/javascript'/>

Τρίτη, 26 Ιουλίου 2011

Η Συνωμοσία της Πυρίτιδας


Οποιαδήποτε ομοιότητα με πρόσωπα και καταστάσεις είναι εντελώς συμπτωματική.
 
Αν επεριμένετε, που τον τίτλο, κάτι που να έσιει σχέση με τα κοντέινερ στο Μαρί, έννα σας απογοητεύσω. Η ιστορία τούτη όμως εν αρκετά ενδιαφέρουσα. Αφορά το πρόσωπο που κρύφκεται πίσω που το εικονίδιο που χρησιμοποιώ στο προφίλ μου τζαι τες μάσκες που βλέπετε σε αρκετές διαδηλώσεις σε ούλλον τον κόσμο. Η μάσκα απεικονίζει το πρόσωπο ενός εγγλέζου συνωμότη, του Guy Fawkes (1570-1606), που έγινε σύμβολο των εξεγέρσεων κατά της εξουσίας σε ούλλον τον κόσμο. Ενός επαναστάτη που επροσπάθησε να ανατινάξει το παλάτι του Γουέστμίνιστερ, που στεγάζει το βρετανικό Κοινοβούλιο, μια μέρα που ο βασιλιάς Ιάκωβος `Α (James) της Αγγλίας ήταν να φκάλει λόγο σε μια διευρυμένη συνέλευση της Βουλής των Λόρδων τζαι της Βουλής των Κοινοτήτων. Μαζί με το βασιλιά, θα εξαφανίζουνταν σε μια μεγαλειώδες έκρηξη ούλλοι οι βουλευτές, η βασιλική οικογένεια, οι κεφαλές της εκκλησίας τζαι η τοπική αριστοκρατία. Αποκαλέσαν το σχέδιο Συνωμοσία της Πυρίτιδας. Ο Guy Fawkes, προφανώς, απέτυχε να ανατινάξει το παλάτι, αλλά έγινε θρύλος…
Βρισκούμαστε στα τέλη του 16ου αιώνα. Στην Ευρώπη, προτεστάντες τζαι καθολικοί μάχουντε για επικράτηση. Η Ιταλία, ήταν αποδυναμωμένη τζαι αποσύρθηκε στα σύνορα της. Η Ισπανία ήταν το τελευταίο μεγάλο οχυρό των καθολικών, ενώ που την άλλην παράταξη, η προτεσταντική Ολλανδία εδυνάμωνε τζαι επροσπαθούσε να επιβληθεί στην Ευρώπη τζαι να συντρίψει την Ισπανία (Ογδοηκονταετής Πόλεμος). Η Βρετανία, αν τζαι ήταν σε πόλεμο με την Ισπανία, εν είσιε στρατό στην ηπειρωτική Ευρώπη. Είσιε τα δικά της, εσσωτερικά προβλήματα. Οι προτεστάντες είχαν την εξουσία τζαι αρκέψαν να καταπιέζουν τους καθολικούς στη χώρα με βάρβαρους τζαι τυραννικούς τρόπους: μαζικές εκτελέσεις, κατάσχεση περιουσιών, εκδίωξη που αξιώματα. Ο βασιλιάς, έθελεν «όλοι οι παπιστές να εκδιωχθούν από την Αγγλία».Οι καθολικοί εδημιουργήσαν στρατό στην Ιρλανδία που ήταν συγκεντρωμένος ο παραπάνω πληθυσμός τους τζαι εξεκινήσαν συγκρούσεις (που κατά κάποιο τρόπο συνεχίζουνται ως σήμερα).
Ο Guy Fawkes, όντας καθολικός, έβλεπεν τούτην την αδικία που μωρό. Ο κυβερνήτης της περιοχής του, ο διευθυντής του σχολείου του τζαι καμπόσοι φίλοι της οικογένειας εβρεθήκαν στα μπουντρούμια για τες καθολικές τους θέσεις. Έτσι, μόλις ετέλειωσε το σχολείο επήε στρατιώτης στον πόλεμο. Μόλις ηττήθηκε ο καθολικός στρατός στην Ιρλανδία, κάποιοι στρατιώτες (ανάμεσα τους τζαι ο Fawkes) επήαν να βοηθήσουν την Ισπανία. Μέσα που τες μάχες, ο Fawkes που στρατιώτης έγινε σιγά σιγά διοικητής. Όπως τον επεριγράφαν, ήταν άνθρωπος της δράσης, με στρατηγικές γνώσεις, ικανός τόσο για διανοητική συζήτηση όσον τζαι για φυσική σύγκρουση. Το 1603, εξεκίνησε να ψάχνει βοήθεια για καθολική επανάσταση στην Αγγλία, με τον βασιλιά Φίλιππο `Γ της Ισπανίας να του αρνείται. Έτσι, επήε στην Αγγλία μόνος του τζαι άρκεψε να ψάχνει συνεργάτες.
Τζαι αφού όποιος ψάχνει, βρίσκει, ο Fawkes εκατάφερε να έβρει άλλους τέσσερεις συνεργάτες (ή συνωμότες, αν προτιμάτε). Πιο μετά, όταν εσυλληφθήκαν, ο βασιλιάς έβαλε στη συνωμοσία 12 άτομα. Κάποιοι που τούτους εβοηθήσαν τους, κάποιοι εδιαρρεύσαν πληροφορίες τζαι κάποιοι εν είχαν καμιάν απολύτως σχέση, απλά ήβρεν την ευκαιρία ο βασιλιάς να καθαρίσει μαζί τους τζαι κάποιους πολιτικούς του αντιπάλους. Ο στόχος της συνομωσίας ήταν απλός: να ανατιναχτεί το παλάτι. Αρχικά, αποφασίσαν να σκάψουν τούνελ ως το παλάτι. Κάτι που αποδείχτηκε πολλά δύσκολο. Η τύχη εχαμογέλασεν τους το Δεκέμβριο του 1604, αφού ετέθηκε προς ενοικίαση μια αποθήκη που ήταν ακριβώς κάτω που τη Βουλή των Λόρδων. Έτσι, ο Fawkes εμείνισκεν στην αποθήκη τζαι επρόσεχεν την, ενώ επέβλεπε τες διαδικασίες, ενώ οι άλλοι εκουβαλούσαν βαρέλια πυρίτιδας τζαι εκρύφκαν τα κάτω που κάρβουνα. Ο Fawkes είσιεν ένα κουτί σπίρτα τζαι ούλλα ήταν έτοιμα για την 5η Νοεμβρίου 1605…
Αλλά ένας που τους συνωμότες, ο Thomas Wintour, είσιεν ηθικά διλήμματα για ένα καθολικό βουλευτή, τον Lord Monteagle. που θα εβρίσκετουν στη Βουλή. Τούτος ο (β)λόρτος εκέρδισε τη θέση του καταδίδοντας άλλους καθολικούς τζαι καταδικάζοντας την καθολική εξέγερση στην Ιρλανδία. Ο αγράμματος Wintour έστειλεν του μιαν προειδοποίηση: «retyre youre self into yowre contee whence yow maye expect the event in safti for they shall receyve a terrible blowe this parliament». Ο Monteagle εν έχασε χρόνο τζαι εκάρφωσεν τους στο βασιλιά (έπιασεν 700 λίρες για την υπηρεσία του). Η συνεδρίαση στη Βουλή ακυρώθηκε τζαι οι συνωμότες εβρεθήκαν στα μπουντρούμια.
Ο Fawkes εν έκρυψεν την πρόθεση του να ανατινάξει τη Βουλή τζαι είπε ότι ελυπήθηκεν μόνο που εν τα εκατάφερε. Στα βασανιστήρια απάνταν πάντα με χαμόγελο (εξού τζαι το χαμόγελο της μάσκας). Έναν που τα βασανιστήρια που του εκάμαν ονομάζαν το “the rack” τζαι εθύμιζεν το κρεβάτι του Προκρούστη. Ήταν όπως το τραπέζι τζαι εδίναν στες άκρες του τα πόθκια τζαι τα σιέρκα του θύματος. Σιγά σιγά τα δεσμά εσφίγγαν τζαι ετραβούσαν τα άκρα του κρατούμενου. Οι μυς εσιήζουνταν τζαι εδιαχωρίζουνταν, ενώ οι συνδέσμοι των κοκκάλων εκόφκουνταν. Παράλληλα, οι βασανιστές εκάφκαν το θύμα με δαυλούς τζαι εφκάλλαν τα νύσια του.
Ο βασιλιάς αποφάσισε να τους τιμωρήσει παραδειγματικά τζαι δημόσια. Τον έναν μετά τον άλλον. Θα τους έφκαλλεν σε μιαν εξέδρα, θα έδινε το λαιμό τους με σιοινί σε ένα άλογο τζαι το άλογο θα τους έσερνε ώσπου να πεθάνουν. Στη συνέχεια, θα εκόφκαν τα γεννητικά τους όργανα, θα τα ετοποθετούσαν πάνω στα μάθκια τους τζαι θα τα εκρούζαν. Η καρδία τζαι τα εντόσθια θα αφερούνταν, το σώμα θα εκόφκετουν σε μικρά κομματούθκια τζαι θα τα αφήναν να τα φάουν τα όρνεα. Τελευταίος θα εκτελείτουν ο Fawkes, για να τσακίσει η θέληση του τζαι να πεθάνει τρομοκρατημένος. Αλλά, όπως εφκάλλαν τον Fawkes που τη σκάλα στην εξέδρα, τζείνος, έστω τζαι χωρίς τον έλεγχο των άκρων του, εκατάφερε να σουστεί τζαι να ππέσει κάτω με την τζεφαλή. Εκόπηκεν το σβέρκο του τζαι επέθανεν ακαριαία.
Ο βασιλιάς εχτίτζασεν. Εδιάταξεν το σώμα του να κατακρεουργηθεί τζαι να τοποθετηθούν κομματούθκια στες πλατείες πόλεων σε ούλλον το βασίλειο ως παραδειγματισμός για επίδοξους προδότες. Για να σπιλώσει τη μνήμη του, εδιάταξεν κάθε 5η Νοεμβρίου στην Αγγλία να γιορτάζεται η απόδραση του βασιλιά που τη δολοφονία τζαι η νίκη της μοναρχίας. Η γιορτή εν γνωστή ως Guy Fawkes Night ή Bonfire Night. Όποιοι εκόψετε Αγγλία κάποιαν 5η Νοεμβρίου πρέπει να επροσέξετε τες «λαμπρατζιές» τζαι τα πυροτεχνήματα. Μέσα στες φωθκιές, όπως δακάτω κρούζουμεν το Πάσχα ομοίωμα του Ιούδα, στην Αγγλία κρούζουν ομοίωμα του Guy Fawkes (σε κάποιες περιοχές ομοίωμα του πάπα). Ο κόσμος τραουδά τα εξής στιχάκια:
Remember, remember, the fifth of November;
The Gunpowder treason and plot!
For I see no reason why the gunpowder treason,
Should ever be forgot.
Το ομοίωμα του Guy Fawkes που κρούζουν κάμνουν το τα μωρά με παλιόρουχα τζαι φορούν του μια χαρακτηριστική μάσκα του Fawkes. Σε μια φάση, με τα χρόνια, επειδή το ομοίωμα ήταν ντυμένο με «παρδαλά» ρούχα, όποιον εντύνετουν παράξενα εφωνάζαν τον Guy. Σιγά σιγά, το guy έγινε λέξη σλανγκ για οποιοδήποτε «τύπο». Με τα χρόνια, τζαι ειδικά στες αρκές του 20ου αιώνα, εγίναν γνωστές παραπάνω πτυχές της ιστορίας του Guy Fawkes, πέραν της απλής ρετσινιάς του προδότη. Έτσι, έγινεν σύμβολο του αγώνα κατά της εξουσίας τζαι της καταπίεσης σε ούλλον τον κόσμο. Για κάποιους, εν προδότης τζαι τρομοκράτης. Στην Αγγλία, εν γνωστός ως «ο μόνος άνθρωπος που εμπήκε στο Κοινοβούλιο με ειλικρινείς προθέσεις».
Εχτός που δεκάδες ιστορικά βιβλία, η ιστορία του Guy Fawkes αποτέλεσεν έμπνευση για το κόμικ των Άλαν Μουρ τζαι Ντέιβιντ Λόιντ «V for Vendetta», με κεντρικό ήρωα τον «V», που φορεί μια μάσκα του Guy Fawkes. Όπως τζαι ο Fawkes, ο «V» σχεδιάζει να ανατινάξει το κτήριο του βρετανικού Κοινοβουλίου στες 5 Νοεμβρίου ενός μελλοντικού Λονδίνου (στα πρότυπα του "1984" του Τζορτζ Όργουελ), για να θέσει τα θεμέλια για ανατροπή του ολοκληρωτικού καθεστώτος φασισμού τζαι τυραννίας που επιβλήθηκε στη χώρα. «Χαλαρή» διασκευή του κόμικ εν τζαι η ομώνυμη ταινία του 2006.
Να δούμεν λλίο ιστορικά τζαι συμβολικά το θέμα εν τζαι βλάφτει. Η έκρηξη εν ήταν ο αυτοσκοπός, ήταν η ώθηση για αντίδραση. Έννεν ανάγκη να γίνουν τρομοκρατικές επιθέσεις για να γίνουν αλλαγές. Τζαι ούτε το ότι ήταν καθολικός αποτρέπει την ταύτιση. Στο κάτω-κάτω, τζαι η θρησκεία (ειδικά πιο παλιά) όπως τζαι η πολιτική εν απλά μανδύες της οποιασδήποτε εξουσίας τζαι αιτία διαχωρισμού του κόσμου.

37 σχόλια:

 1. Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. This post was very educational (:
  I enjoyed reading it! Thank you

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. pravo ρε. ήμουν δαμέ 5 του νιόβρη τζαι είδα τα πυροτεχνήματα. πολλυν πράμα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. remember remember the 5th of november (ozzy)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. φίλε ντεφιανςς κατι μου λαλεί ότι εσιει τζαιρό που θέλεις να κάμεις τουντο ποστ τζιε εκαρτερας την καταλλυλη εφκαιρία!:)

  εθκιέβασα το κομικ, είδα τζιε την ταινία τζιε η ιστορία του Β ειναι που τες αγαπημένες μου ιστορίες! Εν είχα ηδέα όμως για τουτα ουλα που έγραψες για τν Γκαϊ ου θέλεις να κάμεις τουντο ποστ τζιε εκαρτερας την καταλλυλη εφκαιρία!:)

  εθκιέβασα το κομικ, είδα τζιε την ταινία τζιε η ιστορία του Β ειναι που τες αγαπημένες μου ιστορίες! Εν είχα ηδέα όμως για τουτα ουλα που έγραψες για τον Γκαϊ Φοκς. Πράγματι ένα σύμβολο που πρέπει ουλοι μας να θυμούμαστε. Γιατί οπως ξεκαθαρα γραφεί το νοβελ τζιε η ταινία, οι κυβερνήσεις πρεπει να φοουνται τον λαο τζιε οι ο λαος τις κυβερνησεις!

  Παντα καταφέρνουντα όμως τζιε καμνουν μας αρνουθκια πάλε με τον τζιερο. Εν τζιαμε που χριαζουμαστε καποιον Γκαϊ Φοκς να μας ξεσυκόσει!

  "Beneath this mask there is something more than flesh. Beneath this mask there is an idea Mr. Kriddy and ideas are bullet proof"

  μεταξί αστείου σοβαρου, ετσί ιστορίες θα έπρεπε να διδάσκουντε στα σχολεία..!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Την ιστορία τούτη εκάμαμε την στην 5η δημοτικού στο μάθημα της ιστορίας τζαι θυμούμαι που τότε πως μου έκαμε εντύπωση. Πάντως αν τζαι είμασταν μωρά, η δασκάλα μας είπεν μας ότι ήταν επαναστάτης. Εν μας είπεν τόσες πολλές λεπτομέριες οσες εσύ. Τωρά εννα πρέπει να δω τζαι την ταινία. Πολλά επιμορφωτικό ποστ, που τα καλύτερα σου που εγραψες. Θενκς!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Όντως πολλά επιμορφωτικόν. Εν τα ήξερα τούτα ουλλα.Πολλά ενδιαφερον τζαι πολλά ωραίος ο τροπος που μας τα είπες! Αρεσκει μου πάρα πολλά να θκειεβαζω έτσι πράματα, γραμμενα όμως σαν να τζαι μιλά κάποιος τζαι λαλεί σου μιαν ιστορια. :)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Εγώ τα ήξερα μουαχαχαχα. εντάξει έκαμες μου κήρυγμα την περασμένη βδομάδα μετρά;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Τζιαι τα ππούλια οι εγγλέζοι συνεχίζουν να γιορτάζουν το θάνατο του Φωκς και τη συνέχιση της βασιλείας. Εν άξιοι της μοίρας τους που ακόμα έχουν βασιλιά

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Επιδή εψές εκλείαν τα μάθκια μου τζ'εθκιάβασα στον τίτλο : Η Συνομωσία της Πυτιρίδας...!!! ήρτα τωρά που είμαι φρέεεσςςς τζιαι ξεκούραστη να κάμω κλάριφαϊ την παρεξήγηση :)
  Σόρυ α!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Απολαμβάννω πολλά να θκιεβάζω τέθκιου είδους ποστς σου ρε φίλε! Μαθαίνεις τόσα πολλά πράματα τα οποία θκιεβάζεις σε μια γλώσσα τόσο κατανοητή τζαι απλή. Μάσσιαλλα σου!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. Polla endiaferon! Endiaferei me h istoria ths agglias, sto uni apolafsa to mathiman!keep the historic posts coming!
  Postbabylon

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. εμέναν εμείναν μου τα βασανιστήρια, ανατρίσιασα!

  thanx, keep them coming! (the stories)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. ετάραξες μας ρε Defiance, τα ππππόστ σου συνήθως θκιεβάζω τα τελευταία τζαι το τέλος εψές ήρτεν κατά τες 3 εν άμπλεπα τζαι πολλά. Συνέχισε. 1-2 να μας γράφεις την εφτομάν είμαι χάππππι, τζαι παραπάνω αν θέλεις.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 15. βασικά για ούλλα έφταιεν ο γάρος ο Thomas Wintour...
  πελλαμός ιστορία, εν το έξερα ότι εν που δαμε που εφκήκεν το guy...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 16. εδιάβασα την ιστορία του που ήμουν Λονδίνο και είδα τους εορτασμούς αλλά εσύ λαλείς τα πιο καλά εν η αλήθκεια!

  άτε πε μας και άλλα..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 17. @Mathituin
  Ευχαριστώ :)

  @Εύρος
  Προσπαθώ όσο πιο συχνά μπορώ ρε φίλε. Σόρι για την αγρυπνία.

  @Ozzy
  Καλωσόρισες. Στην Ελλάδα εκάμαν το στα γκράφιτι «Remember remember the 6th of December» (φόνος Γρηγορόπουλου).

  @Drponojefalos
  Η αλήθκεια έσιει τζαιρό που έθελα να κάμω το ποστ. Αλλά τωρά είσιεν ευνοϊκές συγκυρίες πράγματι.

  @Xippasmeni
  Ευχαριστώ. Εμείς εν το εκάμαμε στο σχολείο. Είμασταν μονοδιδάσκαλο. Πόσα να προλάβει έναν πλάσμα;

  @Πρασινάδα
  Να ‘σαι καλά. Άλλον πράμαν τα κυπριακά, έννεν; Εν πιο προσιτά. Εν όπως λαλείς τζαι εσύ σαν να σου λαλεί ο άλλος ιστορία που κοντά.

  @Mana
  Εσύ έκαμες ιδιαίτερα :P

  @Eolica
  Εταυτιστήκαν με την βασιλεία τζαι στηρίζουν την φανατικά. Αν τζαι που την ιστορία, αντιλαμβάνεσε εμάθαν όσα έθελεν ο βασιλιάς να μάθουν. Εν παράξενο πως το τετράστιχο πάντως έσιει θκυο διαφορετικές σημμασίες για θκυο διαφορετικές μερίδες ανθρώπων.

  @Φάουσα
  Χεχεχε. Η Συνωμοσία της Πυτιρίδας. Ούτε που μου έρεξεν που το νου.

  @Invictus
  Ευχαριστώ ρε φίλε :) Σημαίνει πολλά.

  @Post
  Τζαι εγώ έχω κόλλημα με την ιστορία. Στο κολλέγιο εθκιάλεξα ευρωπαϊκή ιστορία τζαι νεοκλασσική. Εν έκαμα για τον Fawkes, αλλά έμαθα για κάτι άλλους ενδιαφέρον τύπους. Έννα σας πω σε μελλοντικά ποστ.

  @Neerie
  Πολιτισμός λαλεί σου ο άλλος. Τζαι εθεωρούνταν εντελώς φυσιολογικό την εποχή τους.

  @Ktino
  Τι αχάπαρος τζείνος ο Wintour ρε γαμώ το. Εχάλασεν τα ούλλα για να γλυτώσει έναν προδότη.

  @Rania
  Φαντάζουμε Αγγλία πλέον η ημέρα εν απλά ευκαιρία για γιορτή τζαι παναΐρκα. Είμαι περίεργος τι τους μαθαίνουν στα σχολεία για τον Fawkes.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 18. ρισπέκτ μάι φρεντ!
  σαν να τζιαι συμφωνώ με τον djponojefalos. φαίνεται μου εν τζιαιρό που ήθελες να την γράψεις την ιστορία. εκτός τζιαι αν μου φαίνεται επειδή έσιει τζιαιρό που χρειάζεται να την ακούσουμεν!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 19. Εμμ κι εγώ εθκιάβασα η συνομωσία της πυτιρίδας....
  Αλλά κι εγώ γουστάρω που γράφεις κυπριακά!
  Τέλοσπάντων, φτύστα ούλλα τωρά, είσαι ή δεν είσαι μέλος των Anonymous?? :PPP

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 20. Το κάθε πράμα στον τζαιρόν του τζαι ο κολιός τον Άουστο, ελαλούσαν τζαι οι παλιοί ;) Αν κάτι εν εξυπηρετά κάποιους σκοπούς (π.χ. εθνικισμό, θρησκευτικό παρωπιδισμό) για να το μάθεις πρέπει να ψάξεις. Διαφορετικά ακόμα τζαι να σου το μάθουν, έννα σου το μάθουν όπως θέλουν.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 21. @Pasxalina
  I wished. Εν έχω έτσι γνώσεις κομπιούτερ. Κρίμας.
  Εκάμετε τζαι είδα 10 φορές τον τίτλο αν τον έγραψα σωστά :P

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 22. Yeap :) Αν τζαι σε λογοταιχνία ή ταινία, εκατάφερεν τα. Εδούλευκεν μόνος του όμως, εν είσιε Wintour μαζί του.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 23. Πολλά ωραίο το ποστ σου αγαπητέ "D". Ήξερα τζαι εγω κάποια πράματα μέσες άκρες, είδα τζαι την ταινία. Όντως εν πολλά ωραίο να τα λέει κάποιος σαν να διηγείται μια ιστορία. Να 'σαι καλά!

  rock'n'rollheart

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 24. remember remember the 5th of November...και γω αγαπώ την πολλά την ιστορία του Guy Fawkes...Εν που τούτες τις ιστορίες που εν πάντα πολλά σύγχρονες.
  Πιο πολλά που ούλα στο κόμικ-ταινία άρεσε μου που ο V μιλά με στίχους του Shakespeare.Πολλά έξυπνο.

  Και τωρά που θυμήθηκα,ένα που τα συνθήματα που εγραφτήκαν στους τοίχους της Αθήνας τον Δεκέμβρη του 2008 ήταν το 'Remember remember the 6th of December'.
  Ενεν το ίδιο φυσικά,το να κρούζεις την Αθήνα με το να κρούζεις το σύμβολο της εξουσίας αλλά ενεν ανατριχιαστικό το πως ο κόσμος ταυτίζετε με κάτι που έγινε πριν τόσους αιώνες;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 25. Ναι :) για το φόνο του Γρηγορόπουλου. Έννεν το ίδιο να κρούζεις την Αθήνα, συμφωνώ. Αν εκρούζαν την Βουλή θα ήταν άλλη κουβέντα. Αλλά μετά τα προβοκάτσια εν θα ήταν τα ίδια...
  Το να ταυτίζεσαι με κάποιον που έζησε πριν πολλήν τζαιρό έννεν ασυνήθιστο. Η κάθε χώρα, ο κάθε πολιτισμός, η κάθε θρησκεία, η κάθε παιδεία, η κάθε οργάνωση, προωθεί τα δικά της είδωλα. Εγώ προτιμώ πάντως να θκιαλέω τα δικά μου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 26. Τώρα φακκά σου την πόρταν η αστυνομία πεμπόμενη που την Επαγρύπνησην για υπόνειες ανατίναξης κυβερνητικών κτιρίων!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 27. χμμ οκ!νομίζω έκαμα μια μαλακία με το μπλογκ μου και είπα να σας ενημερώσω ότι τωρά βρίσκεται σε αυτή την διεύθυνση
  http://mydearblog-marilou.blogspot.com/

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 28. @Κυπριακόφωνος
  Χαχαχα. Εν άξιοι για ούλλα.

  @Marilou
  Ok, ανανέωσα το. Να'σαι καλά.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 29. εντελως τυχαια ειδα την ταινια προσφατα. μετα φκαλλουν οι anonymous την ανακοινωση για το facebook τζιε θκιαβαζω σημερα τουντο ποστ! εν παντου!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 30. Εν μια ιστορία που ενέπνευσε πολλήν κόσμο τζαι εμφανίστηκε ξανά στο προσκήνιο τον τελευταίο τζαιρό, με τον έναν ή άλλον τρόπο. Εν το φαινόμενο του ντόμινο. Που μπορεί να μετατραπεί είτε σε μια περαστική τζαι (στην πορεία) ξεχασμένη "μόδα", είτε σε αιτία αφύπνισης τζαι αλλαγής.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 31. Ωραία τα λες, ωραίο ιστολόγιο. Και πολύ ενδιαφέρουσα η χρήση της κυπριακής στη γραπτή.

  http://episkiasis.wordpress.com/2011/10/29/guy-fawkes-5th-november-story/

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 32. Να 'σαι καλά. Τζαι ευχαριστώ για τη "διαφήμιση" :)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 33. αγαπώ πολλά την ιστορία του fawkes, είχαμε ένα εγγλέζο προφ στο πανεπιστήμιο που μας έκαμνε πολιτισμό και λογοτεχνία αγγλικά και πάντα ελάλεν το ποιηματούδιν.
  ήξερα την ιστορία, το κόμικ εν το είχα διαβάσει (αν και ήξερα ότι υπήρχε) και ίσως γι'αυτό να μου άρεσε και η ταινία...
  πολλά ρομαντική ιστορία τζαι εν σαν παραμύθι με τούτα ούλλα τα πάθη τζαι την προδοσία τζαι την υπεροψία κλπ... μάλλον γι'αυτό μου αρέσκει τόσο (μισώ την ιστορία γενικότερα), τζαι ίσως γι'αυτό όπως είπε τζαι η μαριλού (νομίζω) πιο πάνω εν πάντα επίκαιρη...
  cheers!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 34. Η ιστορία εν γεμάτη με απίστευτες ιστορίες με πολύτιμα μαθήματα. Έννεν μόνο ένα κατεβατό ημερομηνίες τζαι χρονολογίες που μας στοτσιάζουν στο νου μας στα σχολεία. Τούτη εν μια που τες αγαπημένες μου ιστορίες.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 35. Def ακόμα τζαι μετά που ένα χρόνο η ανάρτηση σου παραμένει πάντοτε επίκαιρη τζαι ζωντανό παράδειγμα αφύπνισης.

  Υ.Γ. Κανόνισε να επιστρέψεις ρε.... Εν τζαι ζητούμε πολλά πράματα! Μια ανάρτηση κάθε τόσο, ώστε να μεν σε χάνουμε που την μπλογκόσφαιρα, τζαι να μαθαίνουμε τζαι τίποτε εμείς οι αχάπαροι.

  ΑπάντησηΔιαγραφή